Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Mahasiswa Kahwin Muda

Bismillah,

Kahwin muda lebih baik dari zina. Berbeza dengan pemikiran golongan sekular yang menentang kahwin muda, tetapi membisu dengan jenayah zina seolah-olah meredhainya.

Zina yang berleluasa di kalangan pelajar sekolah menengah dan universiti boleh diselesaikan.

Antara caranya ialah dengan kahwin muda mengikut mazhab al-Imam al-Shafi’ei, atau sekurang2nya dengan nikah hanafi tanpa mengandung terlalu awal yakni merancang dengan teliti.

Nikah hanafi lebih baik dari zina dan dating haram di rumah2 sewa kalian wahai pemuda-pemudi. Nikah termasuk nikah yang diiktiraf dalam mazhab AhlusSunnah. Ini lebih baik dari mengadung secara haram, pengguguran haram dan pembunuhan bayi secara kejam dan zalim.

Menurut Dr Yusuf al-Qaradawi, apabila seseorang bernikah hanafi, perlu ditashihkan aqad iaitu aqad semula dengan wali mengikut mazhab jumhur. Sekiranya telah beranak pinak, maka katakan “Saya mengikut Imam Abu Hanifah”.Dengan itu nikah mereka sah dan anak-anak mereka adalah yang sah.
Adalah patut bagi bagi mufti2 memfatwakan kesahihan aqad seorang wanita yang baligh lagi matang (zawwajtuka nafsi : qabiltu) dan JPN hendaklah memudahkan pendaftaran perkahwinan mereka dan anak2 mereka demi maslahah umat.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: