Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “May 30, 2010”

Membunuh Sesuka Hati

1. Apabila solat diabaikan, zina dan pembunuhan akan berleluasa. al-Quran al-Sunnah tidak lagi dipedulikan kerana manusia menyembah syahawat. Ini sabit dalam al-Quran kecuali bagi terkunci hatinya.

Ibn ‘Abbas r.a. telah memfatwakan bahawa membunuh dengan sengaja adalah kafir murtad dan tidak diterima taubatnya berdasarkan zahir ayat al-Quran al-Nisa’ ayat 93, juz 5.

2. al-Imam Ahmad mengisnadkan dengan sanad hasan sahih. Rasulullah saw ditanya tentang pembunuh dan yang menyuruh membunuh. Rasul saw bersabda, “Dibahagikan api Neraka Jahannam 70 bahagian (bagi dosa pembunuhan), bagi yang menyuruh 69 bahagian dan pembunuh satu bahagian, itu pun sudah cukup berat.”

al-Majma’, al-Haythami, Kitab al-Fitan, Bab Fiman Qatal Musliman aw Amara bi Qatlih.

3. Betapa ramai yang mengucapkan kalimah tauhid sedangkan hatinya kufur.

al-Hafiz al-Bazzar dengan sanad hasan, dari Anas, Rasulullah saw bersabda, “La ilaha illaLLAh, menghalang dari kebencian Allah selagi mereka tidak mengutamakan dunia mereka melebihi agama mereka. Apabila mereka berbuat demikian, kemudian mereka menyebut La ilaha illaLLAh, Allah berfirman, “Kamu menipu!!”

al-Majma’, hadith 12188.

Post Navigation