Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “May 27, 2010”

Syair Yazid al-Raqashi

Berkata Yazid ibn Abaan al-Raqashi, dalam syairnya sambil menangis (beliau berpuasa dan bersolat malam selama 60 tahun);.

“Sesungguhnya kita sangat gembira dengan hari-hari yang dilalui, sedangkan setiap hari yang berlalu , mendekatkan kepada ajal.!”

Hikmah Abu Bakr al-Shibli

Dari Abu Hatim al-Tabari, Abu Bakr al-Shibli berkata,

“Sekiranya kamu ingin melihat dunia dan seisinya, maka lihatlah kepada lubang sampah, itulah sebenarnya dunia.”

al-Shibli berguru dengan al-Junayd dan ulama sezamannya, mendalami fiqh mazhab Malik, dan menulis hadith yang sangat banyak. Antara riwayat hadith beliau ialah

dari Bilal r.a., bahawa Rasulullah saw bersabda, “Bertemulah dengan Allah sebagai seorang faqir, jangan menemuinya sebagai seorang kaya…,

Bilal bertanya, Wahai Rasulallah bagaimanakah saya dapat menjadi seperti itu?

Rasul saw bersabda, “Bila saja kamu diminta maka janganlah kamu tahan (hartamu), bila saja kamu direzekikan maka jangan disimpan.”

Bilal: “Wahai Rasulallah, bagaimana …”

Rasul berkata, “hanya itu (untuk kamu), kalau tidak maka Api Neraka Jahannam !.”

Hadith ini khas untuk Bilal dan orang2 yang abid zahid sepertinya.

al-Shibli wafat pada tahun 334H ketika berumur 87 tahun. Semoga Allah merahmati beliau r.a.

Lihat al-Haythami, Majma’; al-Imam Ibn al-Jawzi, Sifat al-Safwah, jld 2, ms 296-297.

al-Imam Abu Hazim al-Madani

Dari Muhammad ibn Mutarrif, berkata, Saya mendengar Abu Hazim berkata, “Tiada sesuatu pun di dunia yang menggembirakan kamu, melainkan telah dilekatkan padanya sesuatu yang menyedihkanmu.”

Dari Sa’id ibn ‘Amir, Abu Hazim berkata, “Nikmat Allah yang tidak diberikan kepadaku lebih baik dari yang Ia berikan kepadaku.”

“Sekiranya kita dipelihara dalam harta yang diberikan (dari dosa dan maksiat), kita tidak peduli dengan apa yang tiada.”

Ibn al-Jawzi, 2002, Sifat Safwah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jld 2, ms 108-110.

Post Navigation