Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kewajipan Menukar Pemerintah Fasiq, Dayus dan Bacul

Berkata ‘Ubadah ibn al-Samit r.a. berkata ketika menjelang kematiannya, “…Kami berjanji kepada nabi saw untuk mendengar, taat ketika cergas dan susah, sennag dan ketika terpaksa mengalah dan agar tidak menentang pemerintah kecuali apabila berlaku kufur yang jelas di sisi kamu, adanya bukti dari Tuhan.” HR al-Bukhari.

Berkata al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi, (384-456H),

” Dan wajib sekiranya berlaku kezaliman – walau sedikit- agar dinasihati imam dari kezaliman itu dan dihalang. Sekiranya ia meninggalkan kezaliman, kembali kepada kebenaran, menjalankan hukum qawad (qisas) dalam kes kulit atau anggota badan, menegakkan hadd zina, qazf dan hukum minum arak, maka tidak boleh dipecat.

Sekiranya ia (pemerintah) enggan melaksanakan mana2 kewajipan ini dan enggan bertaubat, wajib memecatnya dan menggantikannya dgn org lain yang menegakkan kebenaran berdasarkan firman Allah SWT, “…dan bertolong-tolonganlah menegakkan kebajikan dan taqwa, dan jangan bertolngan dalam dos adan permusuhan …”. (al-Ma’idah:2).
Shaykh Muhammad al-Ghazali, (1993), Huquq al-Insan, al-Iskandariyyah: Dar al-Da’wah, ms 73-74.

Apabila pemimpin yang diamanahkan tidak menegakkan agama yang diamanahkan ke atas mereka, tidak menyebarkan agama, tidak melaksanakan hukum2 Allah dan tidak memelihara sempadan2 negara, tidak berjihad memerangi musuh2 islam selepas didakwah, hilanglah haq imamah mereka, wajib Ahl al-Hall wa al-‘Aqd memecat pemimpin itu dan melantik orang lain yang melaksanakan maqasid shari’ah dan imamah. Minhaj al-Sunnah, ms jld 1, ms 146.
Imarah (kepimpinan) yang tidak menegakkan agama bukanlah imarah di sisi salafus salih.
Sekiranya pemimpin itu fasiq dan zalim tetapi menegakkan syariah agama dan maqasid, maka tidak harus dipecat atau dijatuhkan.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: