Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Sifat Ulama' Sebenar

Kegelinciran ‘Ulama

Al-‘Allamah Al-Imam Ibn al-Jawzi menulis dalam Sifat al-Sofwah. Ditanya al-Imam Ibrahim al-Nakhaei r.h.m. “Tuan guru kami terjatuh dalam kesalahan (dosa).! Adakah patut kami meninggalkannya?”

Berkata Ibrahim, “Nasihatilah ia dan jangan tinggalkan ia.”

Ulama Sebenar

Siapakah alim? Adakah pemegang2 ijazah PhD, Master ilmu syariah , tafsir, hadith, usuluddin itu ulama’?

Dalam surah al-Zumar ayat 9, Allah telah mensifatkan ulama sebanar.

1.taat beribadah pada waktu-waktu malam, sujud dan berdiri membaca ayat-ayat Allah

2.sangat takut gerun kepada Akhirat, hasil kenalnya ia kepada akhirat, mati, azab kubur, Mahsyar, Hisab, Mizan, Sirat, Haudh, Jahannam,

3.sangat mengharap rahmat Allah, keampunan dosa, mengharapkan syurgaNya.

4.sangat takut kpd Allah, membaca ayat-ayat Allah, menegakkan solat 5 waktu (khasnya berjemaah), infaq harta secara terangan dan sembunyi . (Surah Fatir: 29).

Berkata al-Imam Sayyid Qutb, “Maka mana2 alim yang tidak memiliki sifat ini, ia hanyalah pengumpul maklumat, bukan ulama.” Fi Zilal, 5, ms 3042.

Berkata al-Zamakhshari, “Yang dikehendaki ayat ini ialah orang2 yang tahu tentangNya, mengenalNya, sifat2Nya, keadilanNya, mentauhidkanNya, apa yang harus bagiNya, apa yang tidak harus bagiNya, lalu mereka mengagungkanNya dan membesarkanNya sebagaimana sepatutnya, takut kepadaNyadengan takut yang sebenar (dengan taat syariahNya). Sesiapa yang bertambah ilmu bertambahlah takut kepadaNya, sesiapa yang sedikit ilmu, maka ia lebih banyak mengharap (rasa selamat).” Lihat al-Imam al-Zamakhshari,  al-Kashshaf, Beirut: Dar al-Fikr, ms 3, ms 307.

Sayyid Qutb, Fi Zilal, jld 5, ms 3042. Dr. Solaah ‘Abd al-Fattah al-Khalidi, Taswibat Fi Fahm Ba`d al-Ayat, ms 201-203.; al-Zamakhshari,  al-Kashshaf, Beirut: Dar al-Fikr, ms 3, ms 307.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: