Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

al-Rabi` ibn Khuthaym al-Thawri

Tabii, murid Ibn Mas`ud r.a. yg paling warak. Sezaman dengan Nabi tetapi tidak menemui baginda saw. Termasuk dari kalangan 8 tabiin yg paling zuhud.

Berjaya memelihara lidah selama 30 tahun.

al-Imam Ibn Abi Shaybah dalam al-Musannaf menuliskan bahawa Rabi` dipapah ke masjid ketika ia telah ditimpa penyakit lumpuh.

Dikatakan kepadanya, “Telah ada rukhsah untuk tuan untuk solat di rumah (kerana sakit).”

Rabi` berkata, “Benar! Tetapi saya mendengar hayya alas solaah! hayya ‘alal falaah!! Sesiapa yang mendengar azan, maka datangilah jamaah walau merangkak.!”

Wafat tahun 65H.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: