Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “January 9, 2010”

Abu 'Abd Rahman al-Sulami

Ibn aal-Mubarak r.a. dalam al-Zuhd

Berkata ‘Atha’ ibn Sa’ib, Kami datang kepada ‘Abdullah ibn Habib Abu ‘Abd Rahman, ketika itu beliau sedang nazak. Kami berkata, “kami bawa tuan ke rumah agar lebih selesa di katil. ”

Ia berkata “Berkata kepada saya fulan (Sayyiduna ‘Ali), Rasulullah saw bersabda, “Sentiasalah sesorang itu bersolat selagi ia menunggu solat.”

Saya ingin mati di masjid saya ini.” Semoga Allah meredhainya.

al-Rabi` ibn Khuthaym al-Thawri

Tabii, murid Ibn Mas`ud r.a. yg paling warak. Sezaman dengan Nabi tetapi tidak menemui baginda saw. Termasuk dari kalangan 8 tabiin yg paling zuhud.

Berjaya memelihara lidah selama 30 tahun.

al-Imam Ibn Abi Shaybah dalam al-Musannaf menuliskan bahawa Rabi` dipapah ke masjid ketika ia telah ditimpa penyakit lumpuh.

Dikatakan kepadanya, “Telah ada rukhsah untuk tuan untuk solat di rumah (kerana sakit).”

Rabi` berkata, “Benar! Tetapi saya mendengar hayya alas solaah! hayya ‘alal falaah!! Sesiapa yang mendengar azan, maka datangilah jamaah walau merangkak.!”

Wafat tahun 65H.

Sa`id ibn al-Musayyab

Sa`id al-Musayyab, Imam wa Sayyid al-Tabi`in. Beliau solat awal waktu di masjid selama 40 tahun dan berpuasa setiap hari. Beliau tidak menerima pemberian sesiapa pun. Keilmuannya diiktiraf oleh para sahabat, paling alim ttg ilmu Abu Bakr dan ‘Umar.

Ibn Sa`d dalam al-Tabaqat al-Kubra menulis.

Satu ketika Sa`id sakit teruk pada matanya. lalu dikatakan kepadanya “pergilah ke ‘Aqiq untuk melihat tumbuhan hijau agar menjadi baik matamu.”

Sai`d berkata, “Bagaimanakah dengan solat Isya’ dan subuh berjemaah (di Masjid Nabi).?”

Disebutkan bahawa matanya sakit teruk sehingga buta. Selama 40 tahun beliau telah berada dalam masjid ketika azan dilaungkan.

Solat jamaah amat besar di mata salaf sehingga menangisi diri mereka selama 7 hari apabila terlepas solat jamaah. Sekiranya tiada kelebihan solat jamaah melainkan nilainya seperti nilai satu dan umrah, maka itu pun sudah memadai.

Sa’id berkata, “Janganlah kamu melihat kepada pembantu2 (pegawai2) orang zalim melainkan dengan inkar dalam hati kamu, agar tidak gugur amal2 salih kamu.”  “Tiada kebaikan bg org yg tidak mahu mengumpul harta yang halal, membelanjakannya pada yang hak dan memelihara wajahnya.”

Wafat tahun 95H.

Wassalam

Menghilangkan Stress

1. Uzlah dan iktikaf di masjid serta puasa nafil. (Utk tujuan ini cuti amat diperlukan)
2. Memendekkan angan-angan, mengingati mati
3. Membaca buku2 para ahli ibadah dan ahli zuhud spt al-Ihya’, Sifat Safwah, Hilyat al-Awliya’, Minhaj al-‘Abidin, Sayd al-Khatir
4. Bersolat jamaah di masjid (lelaki dan perempuan)
5. Menziarahi kubur orang2 salih

6. Qiyamullayl dan qaylulah

Post Navigation