Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Insurans Perniagaan dan Kesihatan Haram dan Munkar

Dalil Pengharaman Insurans Perniagaan dan Kesihatan

1. Seluruh bentuk Insurans perniagaan dan kesihatan (termasuk insurans nyawa , kereta, rumah dan lain-lain) adalah haram kerana ia adalah riba yang jelas tanpa syak (riba al-fadl dan riba nasi’ah)
2. Insurans terlibat adalah termasuk dalam kategori judi yang diharamkan Islam. Semua bentuk insurans bermain dengan nasib.
3. Semua bentuk insurans perniagaan terdapat gharar (penipuan) berkaitan bahaya yang sebenarnya andaian (tidak pasti dan diyakini), selain terdapat unsur jahalah dan qimar secara pasti.
4. Semua bentuk insurans perniagaan adalah memakan harta orang ramai secara batil (haram). Ia adalah amaliyyah ihtiyaliyyah untuk mengambil harta manusia secara batil iaitu mengambil harta tanpa barang yang diberi (muqabil). Kajian terperinci dibuat  pakar-pakar insurans Jerman bahawa harta yang dikembalikan kepada orang ramai amat sedikit iaitu hanya 2.9% berbanding harta yang diambil dari mereka.

Menamakan insurans tersebut dengan nama Islamic atau ta`awuni atau takaful tidak mengubah hakikat gharar dan riba di dalamnya.

Rujukan : Fatawa Majlis Hay’at Kibar al-`Ulama’, Arab Saudi , bertarikh 4/4/1397H.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: