Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Hisab Yang Mudah Di Mahsyar

Hari Yang Berat

1.Sehari di Mahsyar bersamaan 50,000 tahun di dunia kecuali yang mempunyai iman sahih dan sempurna. (Sahih al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat al-Bayhaqi, “Di manakah orang-orang yang badan mereka jauh dari tempat tidur mereka…?”

2.Ibn ‘Abbas dan al-Awza`ei berkata, “Sesiapa yang mahu agar diringankan dan dipendekkan hisab di Bumi Mahsyar, maka panjangkanlah solat malam.”

3.Dalam al-Taghib wa al-Tarhib disebutkan bahawa salah satu syarat memasuki tanpa hisab ialah solat malam. Antara lain ialah jihad, puasa siang, dan infaq fi sabilillah. Riwayat al-Bayhaqi dari Asma’ bint Yazid r.a.

Lihat al-Munziri,(2001) al-Targhib, jld 1 ,ms 219, tahqiq Sayyid ‘Ali ‘Ashur. Beirut:Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: