Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kahwin Muda

Kahwin Muda Digalakkan

Kahwin muda amat digalakkan oleh Islam sebagaimana yang disebut oleh Nabi saw, “Wahai para pemuda, sesiapa yang mampu untuk memberi mahar dan nafaqah, maka hendaklah ia berkahwin. Sesungguhnya ia lebih selamat bagi mata, lebih selamat bagi kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu, wajiblah ia berpuasa, kerana puasa itu wija’.”

Puasa Wija’

Zahir hadith ini menunjukkan bahawa puasa adalah wajib bagi pemuda-pemudi yang belum mampu berkahwin. Ini bermakna kaedah lain seperti istimna’ adalah tidak dibenarkan atau tidak digalakkan.

Wajib Bekerja

Berkahwin menambah lagi kewajipan dalam hidup. Apabila seseorang pelajar berkahwin muda, maka ia mesti yakin, tabah, sabar dan bekerja. Bekerja yang pada mulanya kurang mustahak bagi si bujang telah menjadi wajib kerana nafaqah isteri adalah wajib. Ini bermakna ia wajib bekerja sambil belajar.

selamat mencuba! Selamat berjuang.!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: