Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Zakat Perniagaan

SOALAN

Akm wbt. Adakah wajib zakat perniagaan walau perniagaan kecil, berapa jumlah zakatnya? Bagaimana kiraan zakatnya? Dari keuntungan atau campur modal? Sekian, terima kasih.

Zul & Suhaimi,

DQomar Enterprise.

JAWAPAN

Pertamanya, tahniah kerana berjaya memulakan perniagaan yang merupakan sunnah Nabi saw.

Alat-alatan perniagaan tidak dikira dalam zakat. Harta yang wajib dinilai ialah semua modal dan keuntungan. Dicampurkan dan ditunaikan zakatnya. Sekiranya mula niaga dengan RM2000, di akhir akhir tahun qamariyyah, mencapai RM5000, wajib dizakat semuanya.

Zakat yang di keluarkan ialah mengikut nisab emas, iaitu 2.5 % dari harta niaga.

Terdapat 3 cara zakat dalm Mazhab Shafi`ei.

1.Mengikut qawl asahh  dalam Mazhab Shafi`ei, zakat yang dikeluarkan ialah nilainya (iaitu dengan wang). Inilah yang diamalkan dan difatwakan.

2.Ada qawl yang mengatakan zakat dikeluarkan dari barang yg diniagakan (‘urudh).

3.Diberi pilihan samada mengeluarkan zakat dengan nilai atau ‘urudh.

Sekiranya mengeluarkan barang yang diniagakan (cthnya kerepek) maka dikeluarkan yang bernilai baik lagi sederhana , tidak boleh yang rosak, buruk, lama atau rendah mutunya. Wassalam.

lihat Dr Mustafa al-Khin et.al, (2000), al-Fiqh al-Manhaji ‘ala al-Madhhab al-Imam al-Shafi`i, Dimasqh: Dar al-Qalam, jld 1, ms 303-306.

Dalam Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtisar, karangan Abu Bakr al-Husayni, zakat yang dikeluarkan diberi kepada sekurang-kurangnya 3 orang untuk satu asnaf. , kerana lafaz fuqara’ dan masakin adalah lafaz jamak (plural). Tidak disyaratkan untuk diagihkan sama banyak, tetapi diberikan mengikut keperluan penerima-penerima zakat tersebut.


Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: