Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Zakat Kepada Adik Kandung

SOALAN

Akm wbt. Bolehkah memberikan zakat kepada adik kandung yang masih belajar di universiti di bawah asnaf fi sabilillah? Sekian terima kasih.

Zaiful, Bota

JAWAPAN

Tidak boleh memberi zakat di bawah asnaf fi sabilillah kerana fi sabilillah hanya ahli perang yang keluar berjihad secara tatawwu’ atau sukarela dan tidak mendapat sebarang upah.

Adik boleh mendapat zakat di bawah asnaf fuqara’ dan masakin (zakat li al-aqaarib). Dan memberikan zakat kepada aqarib lebih utama dari diberi kepada orang lain kerana ia adalah zakat dan silaturrahim.

Memberi zakat kepada emak tidak sah kerana ia wajib mendapat nafaqah dari suami dan anak-anak, kecuali apabila emak tidak mendapat nafaqah yang cukup, maka harus menerima zakat.

Lihat al-Fiqh al-Manhaji, jld, ms 326.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: