Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Nikah Sirr

SOALAN

Ramai artis kahwin rahsia. Apakah hukum nikah rahsia? Adakah sah?

Shayma, Perlis.

JAWAPAN

Nikah sirr adalah harus apabila mempunyai maslahah. Dalam banyak mazhab, apabila mempunyai 2 saksi, wali, maka  itu telah memadai dan terlepas dari sirr (rahsia). Lihat al-Imam Ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari`ah.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: