Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

al-Imam Muhammad al-Baqir

Dari Ziyad ibn Khaythamah, Abu Ja`far Muhammad al-Baqir a.s. berkata,

“Petir menyambar semua orang samada mukmin atau kafir, tetapi tidak menyambar orang yang berzikir mengingati Allah. “

Abu Ja`far ialah Muhammd ibn ‘Ali ibn al-Husayn ibn ‘Ali ibn Abi Talib, tabi`i, cucu Rasulullah saw. Mengisnadkan hadith dari ABu Sa`id al-Khudri, Jabir ibn ‘Abdillah, ABu Hurairah, Ibn ‘Abbas, al-Hasan , al-Husayn r.a., Ibn al-Musayyab dan para tabiin. Beliau wafat pada tahun 117H. R.A.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: