Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Melintasi Sirat Jahannam

Melintasi Titian Sirat

SOALAN

Akm, Bagaimanakah dan apakah amalan2 untuk selamat di atas Titian Sirat di Akhirat? Minta bawakan hadith2  sekiranya ada. TQ.Wassalam.

Karim, Seri Iskandar, Perak

JAWAPAN: Kejayaan melintasi Sirat ialah dengan TAQWA yakni melakukan segala yang wajib meninggalkan segala yang haram. Antara sifat taqwa ialah membantu muslim yang dalam kesusahan dan memenuhi keperluannya, sebagaiman firman Allah, “..dan ia memberikan harta yang disayanginya kerana cintanya kepada Allah, kepada zawi al-qurba, anak-anak yatim, orang2 miskin, ibn sabil, orang2 yang meminta-minta dan yang dalam perhambaan…”  al-Baqarah: ayat 177.

Terdapat banyak hadith yang menyatakan demikian itu, antaranya:
1.Al-Hafiz al-Tabarani mengisnadkan dengan sanadnya dari Ibn ‘Umar ra, Rasulullah saw bersabda, “…Sekiranya saya berjalan bersama saudara muslim untuk memenuhi keperluannya, lebih saya sukai dari beriktikaf sebulan di masjid Madinah. sesiapa yang menahan kemarahannya nescaya Allah menutup aibnya…, dan sesiapa yang bersama saudaranya sehingga selesai keperluannya, Allah meneguhkan kakinya pada hari tergelincirnya kaki-kaki (di Titian Sirat). Al-Hafiz Abu al-Qasim al-Tabarani, al-Awsat, 2/35. Majma’, jld 8, ms 249.

2.Dari Aishah ra berkata, bersabda Rasulullah saw, “Sesiapa yang menjadi jalan penghubung untuk saudaranya kepada pemerintah dalam menyampaikan suatu kebajikan atau memudahkan satu kesusahan, nescaya Allah membantunya melintasi Titian Sirat ketika tergelincirnya kaki-kaki.” Al-Tabarani, al-Saghir, 1/161. Al-Hafiz Ibn Hibban memandang hadith ini sahih.

3.Al-Hafiz al-Tabarani mengisnadkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesiapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan, Allah Ta’ala menjadikan baginya pada Hari Qiyamat dua cabang cahaya di atas Titian Sirat…”. al-Tabarani, Al-Awsat, hadith 4504.

4.Rasulullah saw bersabda, “Sesiapa yang berjalan untuk membantu keperluan saudaranya yang muslim, Allah menaunginya dengan 75,000 malaikat yang mendoakan untuknya, berpanjangan ia diberi rahmat sehingga selesai, Apabila selesai ia mendapat pahala sekali haji dan umrah.” Dari Abu Huraira dan Ibn ‘Amru. al-Tabarani, Al-Awsat, hadith 4396.

5.Dari Anas ibn Malik ra, Rasulullah saw bersabda, “Sesiapa yang membantu orang yang dalam kesusahan, Allah menulis baginya 73 pahala. Dengan satu pahala darinya Allah membaikkan urusan dunia dan Akhiratnya. 72 pahala lagi menaikkan darajatnya di syurga.” Abu Ya’la dan al-Bazzar.

Baca juga artikel dalam web ini bertajuk: Bagaimana Melintasi Titian Sirat

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: