Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Solat Jumaat Tidak Wajib?

Soalan

Akm Ust Abid, Benarkah solat Jumaat tidak wajib apabila hariraya jatuh pada hari Jumaat? Shukran.
Fauzi,
Beruas, Perak.

Jawapan

Apabila telah menghadiri solat hari raya dan mendengar khutbah raya, maka solat jumaat tidak lagi wajib. Abu Dawud meriwayatkan dari ‘Ata`, Bahwa jatuh hari raya pada jumaat pada zaman pemerintahan Khalifah Ibn al-Zubayr ra., maka beliau mengumpulkan keduanya dengan 2 rakaat pada waktu pagi. Beliau tidak bersolat lagi selepas itu sehinggalah beliau solat asar.

Wahb ibn Kaysan berkata, saya bertanya tentang peristiwa itu kepada Ibn ‘Abbas lalu beliau berkata “ia (Ibn Zubayr) menepati sunnah.” Al-Nasa’ei dan Abu Dawud. Hadith ‘Ata’ dan Wahb hadith sahih.

Muhammad ‘Ali al-Shawkani (1998), Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar, Dimashq: Dar al-Khayr, jld 3, ms 269.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: