Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kepentingan Bahasa Arab

Kewajipan bahasa arab

Firman Allah SWT, “Sesungguhnya KAMI turunkan ia (al-Quran) sebagai bacaan berbahasa arab agar kamu semua berfikir.” (Surah Yusuf: ayat 2).

Ahl Sunnah menganggap bahasa Arab adalah sebaik-baik bahasa di dunia. Terdapat hadith berbunyi, “Mencintai arab adalah iman, membenci arab adalah nifaq.” (Dalam Sahih Muslim dengan lafaz Hubb al-Ansar min al-iman, Kitab al-Iman, hadith 74). Orang yang tidak mencintai arab, tidak mengiktiraf kelebihan arab adalah ahli bid`ah.

Dari Ibn ‘Umar ra, RAsulullah saw bersabda, “Sesiapa yang mencintai bangsa arab , maka dengan sebab mencintai akulah ia mencintai mereka. Sesiapa membenci arab maka disebabkan ia membenciku.” (Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim Fi Mukhalafah Ashab al-Jahim, al-Harrani, 1999, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ms 150.

Al-Hafiz Abu ‘Isa al-Tirmidhi mengisnadkan dari Salman al-Farisi, Rasulullah saw bersabda, “Wahai Salman, janganlah kamu membenciku nanti kamu meninggalkan agamamu.” Salman bertanya, “Bagaimana saya membencimu wahai Rasulullah, sedangkan dengan sebab tuanlah saya diberi hidayah oleh Allah? Rasul berkata, “Sekiranya engkau membenci arab nescaya engkau membenciku.” Al-Tirmidhi, al-Manaqib, hadith 3927.; Al-Imam Ahmad, al-Musnad, hadith 23219.

Berkata para ulama’ huffaz hadith, membenci bangsa arab dan memusuhi mereka adalah kufur atau membawa kepada kufur. Jelas bahawa mereka (arab) lebih utmaa dari selain mereka dan mencintai mereka sebab kekuatan iman.

Al-Hafiz Abu Tahir al-Silafi dalam Fadl al-‘Arab dari Jabir ibn ‘Abdillah, Rasulullah saw bersabda, “Mencintai Abu Bakr dan ‘Umar termasuk iman, membenciku keduanya adalah kufr. Mencintai arab adalah iman, membenci arab adalah nifaq.”

Al-Hafiz al-Silafi dengan sanadnya mengisnadkan dari Abu Hurairah, RAsulullah saw bersabda, “Sesiapa bercakap dalam bahasa Arab, maka dia adalah Arab.”

Al-Silafi dengan sanadnya, mentakhrij, bahawa Suhayb al-Rumi, Bilal al-Habashi dan Salman al-Farisi dikutuk oleh seorang lelaki kerana membantu perjuangan Nabi saw sedangkan mereka bukan bangsa Arab. Lalu berkhutbah baginda saw dengan bersabda, “Sesungguhnya arab itu bukan dari ibu dan bapa arab, tetapi ia adalah bahasa. Sesiapa bercakap dalam bahasa Arab maka dia adalah Arab!.”

Dari ‘Ali, Rasulullah saw bersabda, “Cintailah bahasa arab kerana 3 perkara, kerana saya adalah arab, bahasa al-Quran adalah arab dan bahasa ahli syurga adalah arab.” Berkata al-Hafiz al-Silafi, isnad hadith ini hasan.

Al-Silafi mengisnadkan dari al-Imam al-Shafi`ei bahawa beliau berkata menjadi wajib mempelajari bahasa arab bagi yang mampu. Ia lebih patut dicintai dari selainnya. Menjadi kewajipan bertutur dalam bahasa Arab walaupun tidak haram berturut dalam bahasa ‘ajam.
(Shaykh Muhammad Rashid Ridha, al-Wahyu al-Muhamadi)

Pengaruh bahasa.

Bahasa adalah syiar agama. Makruh membiasakan bertutur dengan selain bahasa arab. Bahasa arab adalah syiar islam dan umat islam. Bahasa adalah termasuk sebesar-besar syiar umat yang membezakannya dengan umat lain. Kerana itulah, ramai ulama’ mujtahid menganggap makruh berdoa doa dan zikir dengan bahasa selain arab.

Bahasa mempengaruhi agama, pemikiran, akhlak, sifat perangai dan adab. Ia mempengaruhi cara berfikir. Membiasakan bahasa arab adalah tashabbuh dengan salaf. Tasahhbuh dengan mereka menambah akal, agama dan akhlak.

Hukum mempelajari bahasa arab.

Memahami al-Quran dan al-Sunnah adalah wajib. Bahasa arab itu sendiri adalah agama. Oleh itu, wajib mempelajari bahasa arab kerana bahasa al-Quran dan Hadith adalah bahasa arab. Tidak sempurna yang wajib melainkan dengan sesuatu maka sesuatu itu adalah wajib. Bertutur dalam bahasa arab adalah tashabbuh (menyamai) akhlak Nabi saw, golongan sahabat sabiqun awwalun dan tabi`in. Tashabbuh dengan ‘ajam kuffar adalah makruh.

Berkata ‘Umar ibn al-Khattab, “Tidak belajar bahasa ajam melainkan khabb, dan kurang maruahnya. Pelajarilah bahasa arab kerana ia termasuk agama, pelajari syariat faraid kerana ia termasuk agama.”

Dengan itu difahami bahawa mempelajari arab dan bertutur arab adalah ibadah dan sunnah.

Bertutur dengan selain bahasa arab adalah nifaq.
Al-Hafiz Al-Silafi dari Ibn ‘Umar, Rasulullah saw bersabda, “Sesiapa yang pandai bercakap bahasa arab, maka janganlah ia bercakap dengan bahasa ajam. Sesungguhnya ia mewariskan nifaq.”

Umar r.a. mengutuskan arahan kepada Abu Musa al-Ash`ari, “Amma ba`d, dalamilah (pelajarilah) sunnah dan dalamilah bahasa arab dan i`rablah al-Quran. Sesungguhnya ia adalah bahasa arab.”
Negara Syam, Mesr, Iraq , maghribi, dan Khurasan asalnya bahasa ajam kemudian berjaya diarabkan.

Cara terbaik menghidupkan syiar bahasa arab ialah membiasakan anak-anak bertutur bahasa arab di rumah dan sekolah. Dengan itu mudah memahami al-Quran , hadith dan kalam salaf. Jika sebaliknya iaitu telah membiasakan bahasa ‘ajam maka ia adalah sukar.
WASSALAAM

Advertisements

Single Post Navigation

4 thoughts on “Kepentingan Bahasa Arab

  1. ukhtFirdaus on said:

    sy minta izin untk copy post ni,harap diizinkan ..sy nk buat rujukan tesis..jazakallahu khaira jazak…

  2. minta paste copy ya..jazakillah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: