Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Sufyan al-Thawri Imam Mujtahid

Cinta Imam Mujtahid Wali Murshid

al-Imam Sufyan ibn Sa`id al-Thawri al-Tamimi (97-161H), imam mujtahid mutlaq, amir al-mu’minin fi al-hadith

Belajar dari lebih 600 guru. Ulama’ yang meriwayatkan hadith darinya lebih dari 20,000 orang.

Sufyan menghabiskan hayatnya dengan solat dan sujud yang panjang, dari Duha ke tengahari, antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan Isya’. Apabila terdengar muzakarah hadith ia berhenti solat dan menghadiri majlis hadith.

1. Atha’ al-Khaffaf berkata, “Tidak saya temui Sufyan melainkan beliau menangis. Ia berkata “Saya takut menjadi celaka di sisiNya.”

2. Sufyan sangat keras terhadap pemerintah sehingga berkata, “Apabila kamu melihat seorang ‘alim mendatangi pemerintah, maka raguilah agamanya.”

3. Bukanlah zuhud itu memakan makanan yang keras dan pakaian yang lusuh tetapi zuhud itu memendekkan angan-angan dan bersedia untuk mati.

4. Tiada amalan yang lebih utama dari menuntut dan menghafaz hadith.

5. Solatlah dibelakang orang baik dan jahat (yakni solat Jumaat dan Hariraya). Adapun selain itu maka pilihlah orang yang engkau yakini agamanya dan dari ahli sunnah.

Yusuf ibn Asbaat berkata, Saya menemui Sufyan setelah kematiannya dan saya berkata, “Apakah amalan yang tuan temui paling afdal?” Sufyan berkata, “al-Quran.” Saya berkata “Hadith?” Sufyan memalingkan mukanya.

Berkata Ibrahim ibn A`yan, saya melihat Sufyan dalam mimpiku Bagaianakah keadaan tuan di sana? Saya bersama al-safarah al-kiram al-bararah (para malaikat dan para nabi).

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: