Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Hikmah al-Daraanii

Wasiyyat ‘Ulama Sunnah

Abu Sulayman al-Daaraani berkata :
“Apabila kamu hendaklah melakukan sesuatu amal taat lihatlah terlebih dahulu, adakah ia sabit dalam sunnah, sekianya tidak, maka tinggalkanlah ia.”

al-Darani, saduq, wali, termasuk kibar al-zuhhad. Antara murid beliau yang termayhur iailah al-hafiz Ahmad ibn Abi al-Hawari, wafat di Syam.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: