Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Bahaya Murji’ah: Aliran Sesat dan Bid`ah

PendiriAN ‘Ulama’ terhadap Murji’ah

1.Al-Imam Ibrahim al-Nakha`ei (w96H), “al-Irja’ bid`ah! Jahuliah ajaran bid`ah ini!”. Mrk mjdkn agama ini lebih nipis dari pakaian sabiri!, kerosakan mereka lebih bahaya dari kerosakan khawarij.

2.Kata al-Imam Sa`id ibn Jubayr, “Murjiah seperti Sobi’in (Hunafa’)” yakni iman tanpa syariah!! Beliau amat keras terhadap murjiah sehingga ia bertanya kepada setiap yang datang kepadanya samada murji’ atau bukan.
3.Al-Imam Ibn Shihab al-Zuhri, tiada bid`ah yang direkacipta dalam Islam lebih bahaya kepada umat ini dari aqidah irja’. Begitu juga kata Qatadah, Yahya ibn Abi Khatir dan al-Awza`ei.

4.Maymun ibn Mihran, ‘Abd Karim ibn Malik, mufaraqah memulau mereka kecuali dalam masjid.

5.‘Ata’ ibn Abi Rabah, bukankah Allah telah berfirman “Dan tidaklah mereka disuruh …(al-Bayynah:ayat 5). Remeh zina, curi, arak solat (semata iqrar dgn lidah), berkata ‘Ata’ ibn Abi Rabah “Sesiapa berbuat demikian maka ia kafir. !”

Menurut al-Nadr ibn Shumayl, “Irja’ ialah agama mengampu pemerintah untuk mendapatkan dunia.”
قال النضر بن شميل: دخلت على المأمون….
فقال: ما الارجاء ؟ فقلت: دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم.قال: صدقت.
“البداية والنهاية”
Kesimpulan, kerosakan masyarakat dan kelesuan umat bermula dari kerosakan aqidah.

Mu`tazilah: Jahmiyyah. Jahm ibn Sofwan, “Tuhan ialah udara ini!!”

Khawarij. Amal termasuk iman, meninggalkan amal, melakukan yang haram dan meninggalkan wajib adalah kafir mutlaq! Wajib dibunuh. Amat mementingkan al-Quran dan ibadat, Tidak mempelajari ilmu (sunnah dan fiqh sunnah), tiada rukhsah dalam ibadat, menghina ulama, menentang imam yang haqq dengan cara yang yang tidak haqq (batil) iaitu dengan kekerasan dan senjata. (Sa`id Hawwa, Kay La Namdi Ba`idan ‘An Ihtiyajaat al-‘Asr, Kitab al-Ijabat, Beirut: Dar al-Salam).

Mu`tazilah
Mrk juga berbagai jenis. Ramai dari kalangan Ulama’ Hanafiyyah beraliran mu`tazilah. Mementingkan akal melebihi wahyu (al-Quran dan Sunnah). Terkenal dengan menolak sunnah (hadith2 ttg sifat Allah). Ideology mereka Bercampur juga aqidah qadariyyah. Menafikan sifat dan asma’ konon hendak menafikan tashbih, tamthil dan tajsim tajsid demi mentanzihkan Allah Ta`ala.
Tajsim yang sesat lagi bid’ah (tajsim ghayr sarih) ialah yg mengatakan “jism la ka al-ajsam” (Allah itu berjism tetapi tidak spt jism2 mahluk). Ini bid’ah yang tidak pernah disebut dan diajarkan oleh Nabi saw.
Mujasssimah tegar (tajsim sarih) ialah yang mengatakan Allah itu jism dan jismNya sama dengan jism makhluk, mrk ini hukumnya kafir.
Kebanyakan aliran pondok (asha’irah mu’tazilah) ada bid’ah sesat dalam aqidah mereka kerana mencampur adukkan aqidah salaf dgn aqidah mu’tazilah jahmiyyah, suka menuduh/menghukum org lain sbg wahhabiyyah mujassimah mushabbihah. al-Imam Abu Hatim al-Razi berkata, “Termasuk tanda jahmiyyah yang sesat ialah melabelkan ahl al-sunnah sbg mushabbihah mujassimah.” Lihat al-Imam Abu ‘Uthman al-Sabuni, ‘Aqidah al-Salaf Ashab al-Hadith ASWJ.
Mengimani sifat2 zatiyyah khabariyyah Allah bukan bermakna tashbih atau tajsim, kerana ahl al-sunnah mengithbatkan semua sifat Allah (istiwa’, nuzul, wajah, tangan, diri Allah) tanpa tashbih dan tajsim. Mereka mendiamkan apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasul. Mustahil zahir sifat2 Allah dlm al-Quran dan al-Hadith itu salah, mustahil Allah dan Rasul itu mujassimah!!
Mujassimah sebenar ialah jahmiyyah, mu’tazilah dan asha’irah sendiri! Mereka mentajsimkan Allah terlebih dahulu lalu mereka menta’wilkannya.
Adapun mengimani sifat2 Allah spt istiwa’ , Wajh, Yad, itu adalah iman, bukan tashbih atau tajsim. al-Imam Nua’ym ibn Hammad al-Khuza’ei (w229H) seorang tokoh dan singa sunnah berkata,
مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ كَفَرَ، وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُوْلُهُ تَشْبِيْهٌ
“Sesiapa yang mentashbihkan Allah dengan makhluknya ia menjadi kafir. Sesiapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan diriNya dengannya ia menjadi kafir. Tiada yang Allah sifatkan diriNya dengannya begitu juga disifatkan oleh rasulNya itu tashbih.” Al-Zahabi, al-Siyar, jld 10, ms 610.

Lihat Dr. Safar al-Hawali, Secularism: Its Origins, Development and Effects on Contemporary Islamic Life, Master’s Thesis. Former Dean of the Faculty of `Aqeedah at Umm ul-Qurra University in Makkah
Dr. Safar al-Hawali, The Phenomenon of Irja’ in Contemporary Islamic Thought, PhD, Makkah, Umm al-Qurra Univ.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: