Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Bahaya Murji'ah: Aliran Sesat dan Bid`ah

endiriAN ‘Ulama’ terhadap Murji’ah

1.Al-Imam Ibrahim al-Nakha`ei (w96H), “al-Irja’ bid`ah! Jahuliah ajaran bid`ah ini!”. Mrk mjdkn agama ini lebih nipis dari pakaian sabiri!, kerosakan mereka lebih bahaya dari kerosakan khawarij.

2.Kata al-Imam Sa`id ibn Jubayr, “Murjiah seperti Sobi’in (Hunafa’)” yakni iman tanpa syariah!! Beliau amat keras terhadap murjiah sehingga ia bertanya kepada setiap yang datang kepadanya samada murji’ atau bukan.
3.Al-Imam Ibn Shihab al-Zuhri, tiada bid`ah yang direkacipta dalam Islam lebih bahaya kepada umat ini dari aqidah irja’. Begitu juga kata Qatadah, Yahya ibn Abi Khatir dan al-Awza`ei.

4.Maymun ibn Mihran, ‘Abd Karim ibn Malik, mufaraqah memulau mereka kecuali dalam masjid.

5.‘Ata’ ibn Abi Rabah, bukankah Allah telah berfirman “Dan tidaklah mereka disuruh …(al-Bayynah:ayat 5). Remeh zina, curi, arak solat (semata iqrar dgn lidah), berkata ‘Ata’ ibn Abi Rabah “Sesiapa berbuat demikian maka ia kafir. !”

Kesimpulan, kerosakan masyarakat dan kelesuan umat bermula dari kerosakan aqidah.

Mu`tazilah: Jahmiyyah. Jahm ibn Sofwan, “Tuhan ialah udara ini!!”

Khawarij. Amal termasuk iman, meninggalkan amal, melakukan yang haram dan meninggalkan wajib adalah kafir mutlaq! Wajib dibunuh. Amat mementingkan al-Quran dan ibadat, Tidak mempelajari ilmu (sunnah dan fiqh sunnah), tiada rukhsah dalam ibadat, menghina ulama, menentang imam yang haqq dengan cara yang yang tidak haqq (batil) iaitu dengan kekerasan dan senjata. (Sa`id Hawwa, Kay La Namdi Ba`idan ‘An Ihtiyajaat al-‘Asr, Kitab al-Ijabat, Beirut: Dar al-Salam).

Mu`tazilah
Mrk juga berbagai jenis. Ramai dari kalangan Ulama’ Hanafiyyah beraliran mu`tazilah. Mementingkan akal melebihi wahyu (al-Quran dan Sunnah). Terkenal dengan menolak sunnah. Ideology mereka Bercampur juga aqidah qadariyyah. Menafikan sifat dan asma’ konon hendak menafikan tashbih, tamthl dan tajsim tajsid demi mentanzihkan Allah Ta`ala.

Lihat Dr. Safar al-Hawali, Secularism: Its Origins, Development and Effects on Contemporary Islamic Life, Master’s Thesis. Former Dean of the Faculty of `Aqeedah at Umm ul-Qurra University in Makkah
Dr. Safar al-Hawali, The Phenomenon of Irja’ in Contemporary Islamic Thought, PhD, Makkah, Umm al-Qurra Univ.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: