Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

‘Aqiidah al-Imam al-Shaafi`ei r.a.

Syaikh Abul Hasan al-Hikari dan al-Hafiz Abu Muhammad al-Maqdisi meriwayatkan dengan rantaian sanad mereka kepada al-Imam Abu Thaur dan Abi Shu’aib, keduanya dari al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shaafi’ei Nasirul Hadith (pembela hadith) rahimahullah Ta’ala,wa radiya ‘anh beliau berkata:

Sunnah (aqidah)yang aku anuti sebagaimana yang dipegang (dianuti) oleh Sufyan, Malik dan selain keduanya adalah

1.pengakuan dengan Syahadah (kesaksian) bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah (dengan benar) melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad saw adalah utusan Allah,
2.dan sesungguhnya Allah di atas ‘Arsy-Nya di langit-Nya.
3.Dia dekat dengan makhluk-Nya sebagaimana yang Dia kehendaki,
4.dan turun ke langit dunia sebagaimana yang Dia kehendaki…

begitulah seterusnya beliau menyebutkan keyakinannya yang lainnya.

Rujukan:

1 – Imam al-Zahabi, al-‘Uluww Li al-‘Aliyyil Ghaffaar, no. 443.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: