Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Malas Solat Jumaat

Soalan: Dewasa ini terlalu ramai lelaki aaqil baaligh meninggalkan solat Jumaat. Apakah hukumnya? Apakah fadilat solat jumaaat?

Jawapan: Haram meninggalkan solat jumaat tanpa sebarang uzur dan termasuk dosa juga perbuatan nifaq. Sekiranya hadir solat dengan ikhlas dan mnepati sunnah, maka setiap langkah diganjari pahala setahun qiyam dan puasa. allahu akbar!! bahkan 20 tahun pahala sehingga 200 tahun pahala!

Lihat al-Haythami, Majma` al-Zawa’id, Kitab al-Solah.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: