Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Kewajipan Solat Jama'ah

Solat Jamaah Adalah Wajib

Hukum Solat jamaah adalah wajib (bukan sunat atau fardhu kifayah) berasaskan dalil-dalil yang banyak antaranya.

1. Allah swt telah menyuruh org-orang islam solat jamaaah dalam keadaan takut ketika perang selagi mereka mampu. “Dan apabila kamu berada di kalangan mereka lalu kamu tegakkan untuk mereka solat jamaah…” Al-Quran al-Nisa’: 102. maknanya dalam keadaaan aman damai, pasti lebih utama kewajipan solat jamaah. Perhatikanlah Allah menggugurkn sebahagian solat tetapi tidak menggugurkn kewajipan solat jamaah.

2. Hadith Ibn Ummi Maktum radhiyallahu ‘anh bahawa ia berkata kepada rasul saw, “saya buta, adakah rukhsah (keringanan) untuk saya solat di rumah saya saja?”. Nabi sw bertanya “Adakah kamu mendengar azan?” ibn ummi maktum menjwab, “ya.” Nabi sw bersabda, “Saya tidak dapati bagi kamu rukhsah.”

Perhatikan sabda baginda saw, “Saya tidak dapati bagi kamu rukhsah.” Rukhsah tidak berlaku melainkan dalam perkara wajib. Adapun meninggalkan yang sunat tidak perlu kepada rukhsah.

Perhatikan kata-kata sahabat Nabi saw, seperti kata Ibn Mas’ud r.a., “ sekiranya kamu solat di rumah-rumah kamu seperti golongan munafiq yang meninggalkan jamaah, kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, kamu menjadi sesat…”. (Sanad sahih).
Tidak disifatkan dengan ‘sesat’ melainkan bagi orang yang meninggalkan yang wajib, dan melakukan yang haram. Berkata Abu Hurairah ra, “Sekiranya dipenuhi dua telinga anak Adam dengan timah panas yang cair lebih baik baginya daripada ia mendengar azan lalu tidak mendatanginya.”

Jawapan kepada pendapat yang mengatakan ia sunat. Dalilnya solat seorang diri sah dan ia mempunyai satu fadilat kelebihan juga.
Jawapan. Seseorang hamba boleh atau mungkin saja melakukan ibadah dan meningglkan satu yang wajib dari kewajipan2 didalamnya, dan masih mempunyai fadhl. Dalam masa yang sama ia berdosa kerana meninggalkan kewajipan itu seperti orang yang menunaikan haji tetapi tidak melakukan tawaf wada’.

Jawapan kepada hujah yang mengatakan solat jamaah fardu kifayah, sekiranya solat jamaah fardhu kifayah, tidak mungkin Nabi berazam untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan solat jamaah, baginda tidak perlu bersumpah dengan nama Allah, dan baginda berpada dengan orang yang hadir jamaah bersama baginda kerana dosa telah gugur dari orang yang tidak hadir.

Oleh itu, wajib istighfar dan taubat kerana meninggalkan yang wajib, bagi yang inginkan Akhirat…

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: