Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

5 amalan Salaf Ahl Sunnah

Al-Imam al-Awza`ei berkata, Para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin sentiasa melakukan 5 perkara (5 amal ahl sunnah),

1. melazimi jamaah (ahli ilmu, imam dan jamaah muslimin),
2. mengikuti sunnah, (bukan akal, bid`ah)
3. memakmurkan masjid-masjid,
4. membaca al-Quran,
5. dan jihad. (ribat, dakwah dan jihad)
al-Imam Abu Hatim al-Razi (277H) berkata,
“Mazhab kami dan pilihan kami ialah mengikuti Rasulullah saw dan sahabat baginda, dan tabiin yang mengikut mereka dengan ihsan, berpegang teguh dengan mazhab ahli athar seperti al-Shafiei, Ahmad, Ishaq dan Abu ‘Ubayd rahimahumullahu ta’ala, berpegang teguh dengan al-Kitab dan al-Sunnah.
Kami beri’tiqad bahawa Allah di atas ArasyNya, berpisah dari makhlukNya tiada sesuatu pun yang sama denganNya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat…” Iman bertambah dan berkurang, kami beriman dengan azab kubur, hawdh, soaljawab dalam kubur, syafaat, kasih kepada semua sahabat Nabi, tidak mencela seorang pun dari mereka,
kami tidak berperang dalam fitnah, kami dengar dan kami taat kepada pemimpin yang dilantik Allah memerintah kami, kami melihat solat, haji dan jihad bersama imam-imam (pemimpin-pemimpin), menyerahkan zakat binatang-binatang ternakan kepada mereka, kami beriman dengan riwayat yang sahih tentang keluarnya orang-orang bertauhid dari Neraka dengan syafaaat..” al-‘Uluww, ms 206-207.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: