Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Sulayman ibnu Tarkhan al-Taymi

Abu al-Mu’tamir al-Basri (w143H) seorang tabi’i kecil dan hafiz hadith.
Ibn Hajar al-‘Asqalani berkata, beliau seorang abid dan bertaraf thiqah dalam ilmu hadith. Riwayat hadith beliau terdapat dalam 6 kitab hadith yang muktabar.
Berkata Yazid ibn Harun, ia termasuk ahli ibadah yang bersungguh beribadah solat Subuh dengan wudhu’ Isya’. Dia dan anknya al-Mu’tamir berjalan pada waktu malam ke masjid-masjid lalu bersolat di masjid ini dan masjid ini sehingga Subuh.

Berkata Yahya ibn Sa’id al-Qattan, “Saya tidak bertemu dengan orang yang lebih takut kepada Allah daripadanya.” Muhammad ibn ‘Abd al-A’la berkata, “Saya mendengar al-Mu’tamir ibn Sulayman al-Taymi berkata, ‘Selama 40 tahun, ayah saya berpuasa sehari, berbuka sehari dan solat Subuh dengan wudhu’ Isya’.”

Hammad ibn Salamah berkata, “Kami tidak datang kepada Sulayman pada waktu ibadah melainkan ia beribadah. Ia sentiasa bersolat, atau berwudhu’, atau menziarahi orang sakit, atau mengiringi jenazah, atau duduk bertasbih di masjid. Kami menganggap ia tidak pernah tahu bermaksiat kepada Allah SWT”.

Beraqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah aqidah salaf.
Sulayman berkata, Sekiranya saya ditanya, Dimana Allah? Saya akan berkata fis samaa’ Di atas langit. al-Zahabi, al-‘Uluww, no 270.
Al-Mu’tamir berkata, “Seorang sahabat saya meninggal, dan dia sama-sama mencari hadith dengan saya lalu saya bermuram dan sedih. Ayah saya bertanya, “Wahai Mu’tamir, adakah sahabat kamu di atas sunnah?” (yakni hidup dan mati di atas sunnah). Saya menjawab, “Ya.” “Janganlah kamu bersedih dan bimbang tentang ia.”

Rumah ayah saya runtuh lalu ia membina khemah ditutupi bulu binatang. Ia tinggal di dalamnya sehingga ia meninggal dunia. Dikatakan kepadanya, “Lebih baik tuan membina rumah semula.” Ia menjawab, “Tidak sempat, esok saya mati.”

Muhammad ibn ‘Abdillah al-Ansari berkata, “Sulayman Taymi sentiasa solat Subuh dengan wudhu’ Isya’. Tidaklah ia berada dalam waktu harus bersolat melainkan ia memenuhkan waktu itu dengan bersolat. Biasanya ia bertasbih selepas Asar sehingga Maghrib. Ia berpuasa sepanjang hayat.”

Ma’mar tukang azan Sulayman al-Taymi berkata, “Al-Taymi bersolat sebelah saya solat Isya’ membaca surah al-Mulk, sehingga ayat `falamma ra’awhu zulfatan si’at wujuh.. (al-Mulk:27), mengulang-ulangnya sehingga ahli masjid semakin sedikit dan akhirnya mereka pulang. Saya juga pulang ke rumah kemudiannya datang untuk azan Subuh, saya dapati ia masih berdiri di tempat solatnya, masih lagi mengulang-ulang ayat 27.”

Seorang lelaki bertengkar dengan Sulayman lalu menumbuk perutnya. Tiba-tiba tangannya menjadi beku.

Sulayman berkata’ “Apabila seseorang itu melakukan dosa, ia akan mengalami kehinaannya pada waktu pagi.”

Al-M’tamir berkata, “Apabila menjelang saat kematiannya, ia berkata kepada saya, “Bacalah hadith-hadith rukhsah (harapan keampunan) untuk ayah, semoga ayah bertemu Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadaNya.”

Raqabah berkata, “Saya bermimpi melihat Allah Rabbul ‘Izzah tabaraka wa ta’ala dan Allah berfirman, “Demi keagunganKu, Aku akan muliakan tempat Sulayman. Sesungguhnya ia telah bersolat selama 40 tahun dengan wudhu Isya’.”

Saya pergi menemui Sulayman lalu memberitakan berita itu. “Adakah benar kamu bermimpi begitu?”. “Ya”. “Saya hadiahkan kamu dengan 100 hadith dari Rasulullah SAW kerana berita gembira yang kamu bawa.” Beberapa hari selepas ia meninggal dan saya bermimpi melihatnya. “Apa yang Allah lakukan kepada tuan?” “Allah telah mengampunkan saya, mendekati saya, menutupi saya dengan tanganNya lalu berfirman, “Beginilah yang Aku lakukan kepada orang yang berumur 83 tahun.”

Sulayman al-Taymi mengisnadkan hadith dari Anas ibn Malik, Abu Malik al-Nahdi, Abu Mijlaz, Abu al-‘Aliyah, al-Hasan, ibn Sirin dan lain-lain tabi’in. Beliau wafat di Basrah pada tahun 143H.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: